Zamówienie publiczne: Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-05-31 10:00:00

Opis zamówienia

DW 432 Środa Wlkp

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-04-06 13:57:59
Ostatnia zmiana w dniu 2016-07-15 12:03:34 (aktualizacja) przez Renata Stempniak