Zamówienie publiczne: Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-05-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-04-26 13:48:57
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-28 09:14:40 (aktualizacja) przez Renata Stempniak