Zamówienie publiczne: Zimowe utrzymanie dróg na terenie w okresie sezonu zimowego 2018/2019 na terenie: Część 1 – RDW Złotów Obszar DW 179; część 2- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 188 cz. 1; część 3-RDW Złotów Obszar nr 1 DW 188 cz. 2; część 4- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 189; część 5-RDW Złotów Obszar nr 1 DW 190; część 6- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 242; część 7- RDW Ostrów Wlkp. DW 438; część 8- RDW Ostrów Wlkp. DW 442; część 9-RDW Ostrów Wlkp. DW 443; część 10- RDW Ostrów Wlkp. DW 444; część 11-RDW Ostrów Wlkp. DW 445; część 12-RDW Ostrów Wlkp. DW 447; część 13-RDW Ostrów Wlkp. DW 449; część 14- RDW Ostrów Wlkp. DW 450; część 15-RDW Ostrów Wlkp. 482; część 16-RDW Ostrów Wlkp. DW była DK 11 i 25

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-11-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-10-16 09:32:15
Ostatnia zmiana w dniu 2018-12-13 09:07:41 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska