Zamówienie publiczne: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich w Kole, Ostrowie i Złotowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-08-13 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-07-10 08:42:56
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-05 09:12:06 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska