Zamówienie publiczne: Zimowe utrzymanie dróg na terenie 9-u Rejonów Dróg Wojewódzkich

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-05-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-03 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-05-28 11:04:52
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-02 12:23:19 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska