Zamówienie publiczne: Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-04
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2020-03-12 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2020-03-04 14:32:47
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-06 08:11:17 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak