Zamówienie publiczne: Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-28
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2020-03-09 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2020-02-28 11:51:12
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-17 12:29:48 (aktualizacja) przez Artur Ginter