Zamówienie publiczne: Zbieranie śmieci wraz z wywozem na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-06
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2018-03-15 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Jagielicz
Data publikacji: 2018-03-06 13:06:37
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-27 12:07:33 (aktualizacja) przez Joanna Jagielicz