Zamówienie publiczne: Zbieranie śmieci wraz z wywozem na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-25
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2019-03-05 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Daria Marciniak
Data publikacji: 2019-02-25 12:21:56
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-03 08:11:49 (aktualizacja) przez Daria Marciniak