Zamówienie publiczne: Zbieranie odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-25
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2019-03-05 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2019-02-25 09:09:22
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-05 10:56:07 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek