Zamówienie publiczne: Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt z pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-24
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2020-03-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2020-02-24 11:01:09
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-07 09:48:30 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska