Zamówienie publiczne: Zbieranie i wywóz do utylizacji padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-23
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2020-04-01 10:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: ewelina_zawieja
Data publikacji: 2020-03-23 12:19:54
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-06 14:01:25 (aktualizacja) przez ewelina_zawieja