Zamówienie publiczne: ZAŁOŻENIE (WYKONANIE NASADZEŃ) ZIELENI PRZYDROŻNEJ

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-09
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2015-10-16 10:00:00

Opis zamówienia

„ ZAŁOŻENIE (WYKONANIE NASADZEŃ) ZIELENI PRZYDROŻNEJ W PASIE DROGOWYM DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH  W NOWYM TOMYŚLU” CPV: 77.31.00.00-6 –Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2015-10-09 10:45:37
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-13 09:53:24 (aktualizacja) przez Artur Ginter