Zamówienie publiczne: Zakup wraz z dostawą do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200, masy mineralno-asfaltowej na zimno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-21
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2015-10-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2015-10-21 07:35:13
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-26 12:33:30 (aktualizacja) przez Radosław