Zamówienie publiczne: Zakup wraz z dostawą do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200, masy mineralno-asfaltowej na zimno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-24
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2016-07-01 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2016-06-24 09:03:28
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-04 09:36:56 (aktualizacja) przez Radosław