Zamówienie publiczne: Zakup masy mineralno - asfaltowej na zimno wraz z dostawą dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-03
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2016-03-11 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Róża Wojtkowiak
Data publikacji: 2016-03-03 12:28:03
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-31 08:15:12 (aktualizacja) przez Róża Wojtkowiak