Zamówienie publiczne: Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych i słupków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-04 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-02-25 13:40:45
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-29 13:24:28 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek