Zamówienie publiczne: Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych i słupków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-04-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2020-04-01 13:26:02
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-08 11:24:41 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek