Zamówienie publiczne: Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych i słupków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-04-05 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-03-24 14:15:31
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-18 10:35:15 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek