Zamówienie publiczne: Zakup i dostawa słupków do znaków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-06-02
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2020-06-10 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Daria Marciniak
Data publikacji: 2020-06-02 12:42:54
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-02 12:44:31 (aktualizacja) przez Daria Marciniak