Zamówienie publiczne: Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew przydrożnych

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-27
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2015-09-04 11:00:00

Opis zamówienia

Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew przydrożnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość zadania lub na poszczególne części, tj. CZĘŚĆ I -   Usługi związane z zabiegami pielęgnacyjnymi w obrębie koron drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 190 i 193 CZĘŚĆ II - Usługi związane z zabiegami pielęgnacyjnymi w obrębie koron drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 179 i 242

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2015-08-27 13:00:00
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-24 14:45:25 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska