Zamówienie publiczne: Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew przydrożnych na terenie działania RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-25
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2018-08-02 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2018-07-25 11:35:45
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-14 11:12:51 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska