Zamówienie publiczne: Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew przydrożnych

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-10-31
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2016-11-08 11:00:00

Opis zamówienia

Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew przydrożnych. Kod CPV: 77.21.15.00-7

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2016-10-31 14:20:53
Ostatnia zmiana w dniu 2016-11-28 14:43:14 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska