Zamówienie publiczne: Wzmocnienie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w miejscowości Rataje

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-05-29 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-05-12 14:30:58
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-20 08:38:13 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek