Zamówienie publiczne: Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś - Jerka

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-04
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-07-04 13:21:43
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-12 14:24:11 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek