Zamówienie publiczne: Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz na odc. Wielichowo – Wilkowo Polskie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-22 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-07-22 09:48:26
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-15 10:10:54 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek