Zamówienie publiczne: Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 473 Koło – Dąbie – Łask w m. Chełmno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-07-05 11:59:03
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-02 08:09:36 (aktualizacja) przez Renata Stempniak