Zamówienie publiczne: Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449 odc. granica województwa - Ligota

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-01 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-07-08 14:14:42
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-10 10:38:30 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek