Zamówienie publiczne: Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Więcbork w m. Złotów ul. Jastrowska i Partyzantów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-07-11 14:19:44
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-23 14:05:34 (aktualizacja) przez Renata Stempniak