Zamówienie publiczne: Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 182 od km 68+275,40 do km 68+925,70 ul Ogrodowa i Pocztowa w Czarnkowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-30
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2016-06-30 11:32:12
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-10 10:26:29 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak