Zamówienie publiczne: WYNAJEM CIĄGNIKA WYPOSAŻONEGO W ŁADOWACZ CZOŁOWY I DWIE PRZYCZEPY W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE W ROKU 2016

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-30
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-04-08 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-03-30 12:48:26
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-10 09:39:09 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska