Zamówienie publiczne: Wymiana istniejących dylatacji na modułowe urządzenia dylatacyjne w moście położonym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (obwodnica Śremu) nad rzeką Wartą

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-01-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-02-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-01-24 14:20:56
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-10 13:39:21 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek