Zamówienie publiczne: Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu na zadaniu Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymisławice - Obłaczkowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-19 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-07-05 10:03:01
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-12 09:56:31 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek