Zamówienie publiczne: Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu na zadaniu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-01 10:00:00

Opis zamówienia

DW 194 Wyrzysk nadzór

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-06-23 09:21:35
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-02 09:14:13 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek