Zamówienie publiczne: Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu na zadaniu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-04 10:00:00

Opis zamówienia

DW 182 Międzychód - Ujscie nadzór

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-06-23 10:12:14
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-03 13:35:37 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek