Zamówienie publiczne: Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu na zadaniu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-07-26 09:43:21
Ostatnia zmiana w dniu 2016-10-05 13:21:34 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek