Zamówienie publiczne: Wykonanie zjazdu, drogi wewnętrznej, miejsc postojowych oraz ogrodzenia na posesji Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Hawelańska 10

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-01-26 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-01-10 10:23:19
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-26 11:54:53 (aktualizacja) przez Renata Stempniak