Zamówienie publiczne: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew przydrożnych

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-10-26
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-11-03 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-10-26 09:06:19
Ostatnia zmiana w dniu 2016-11-29 08:18:31 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko