Zamówienie publiczne: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew przydrożnych na terenie działania RDW Szamotuły

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-28
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2018-07-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2018-06-28 14:40:02
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-10 08:46:53 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak