Zamówienie publiczne: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i cięć technicznych w obrębie koron wybranych drzew przydrożnych rosnących w ciągu DW 430 na terenie RDW Kościan

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-09-20
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-09-28 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-09-20 12:09:28
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-06 13:26:23 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska