Zamówienie publiczne: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i cięć technicznych w obrębie koron wybranych drzew przydrożnych rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 430 RDW Kościan

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-25
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2018-02-05 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2018-01-25 09:21:43
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-26 09:15:57 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska