Zamówienie publiczne: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew przydrożnych w ciągu DW 308,434 na terenie RDW Kościan

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-25
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2015-09-02 08:45:00

Opis zamówienia

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew przydrożnych w ciągu DW 308,434 na terenie RDW Kościan

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2015-08-25 15:06:21
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-21 13:04:04 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska