Zamówienie publiczne: Wykonanie wymiany istniejącej dylatacji na modułowe urządzenia dylatacyjne w moście położonym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 nad Wartą we Wronkach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-26 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-07-26 14:38:51
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-06 14:47:29 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek