Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem śmieci z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-28
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2018-03-12 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2018-02-28 13:44:09
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-23 14:23:37 (aktualizacja) przez Anna Sobczak