Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem śmieci z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-05
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2020-03-16 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Barbara Wypychowska
Data publikacji: 2020-03-05 08:39:32
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-27 14:36:40 (aktualizacja) przez Barbara Wypychowska