Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-17
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2020-02-25 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Daria Marciniak
Data publikacji: 2020-02-17 09:47:28
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-17 12:45:21 (aktualizacja) przez Daria Marciniak