Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-20
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2020-03-02 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2020-02-20 11:11:57
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-07 09:47:22 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska