Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-01-24
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2020-02-03 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2020-01-24 13:54:44
Ostatnia zmiana w dniu 2020-03-12 09:47:43 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak