Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-05
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2020-03-13 09:30:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Kaźmierczak
Data publikacji: 2020-03-05 05:38:00
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-08 12:51:35 (aktualizacja) przez Angelika Kaźmierczak