Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-09
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2019-04-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2019-04-09 09:23:38
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-16 11:21:48 (aktualizacja) przez Artur Ginter